Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Kazanie zatytułowane “Wspaniałomyślny Ojciec” wygłosił Paweł Lazar. Czy to co robimy dla Boga robimy ze szczergo serca, z miłości do Stwórcy, czy też tylko dlatego że mamy nadzieje na korzyści dla siebie teraz lub w przyszłości? Czy nasza aktywność w kościele jest spowodowana chęcią zdobycia lepszych notowań u Boga i jest utajoną formą poszukiwania zbawienia…

Przepraszamy, z powodów technicznych dzisiaj nie przeprowadzimy transmisji z nabożeństwa sobotniego z Warszawy Centrum. Zapraszamy za tydzień.

Zapraszamy do obejrzenia nabożeństwa z dnia 20 października 2018 roku, podczas którego w szczególny sposób odnosiliśmy się do stworzenia Świata. Kazanie “Z niczego … przez miłość” wygłosił pastor Mariusz Maikowski. Poniżej również krótka fotorelacja.

Psalm 19:2 – 5 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego…Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu… A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa… Drogie siostry i bracia; droga młodzieży i dzieci. Otwierając Pismo Święte czytamy: „Na początku stworzył…

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego nabożeństwa i uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Kazanie wygłoszone przez pastora Mariusza Maikowskiego zatytułowane było “Dyzmas i Gezmas”. Tytuł ten nawiązuje do imion, które według tradycji nosili dwaj łotrzy, ukrzyżowani z Panem Jezusem. fot. T.D.

Wieczerza Pańska – uroczystość, która stanowi pamiątkę odkupieńczej śmierci naszego Zbawiciela. Chleb symbolizujący poranione ciało Chrystusa i wino – symbol Jego przelanej krwi, dzięki którym nasz czas nadal płynie. Wieczerza to szczególny moment dający sposobność, aby głębiej zastanowić się nad Bożą niepojętą miłością. Bóg podarował nam największy dar – samego siebie. I choć, być może,…

Obserwuj nas: