Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Nabożeństwo bez pieśni, kazania i publicznych modlitw? Kościół bez rozmów, muzyki i powitań? Tak, to „cichy kościół” i spotkanie z Bogiem w absolutnej ciszy po to, by usłyszeć Jego głos i w  szczególny sposób modlić się za… prześladowany kościół. Takie „nabożeństwo” odbędzie się w naszym zborze w piątek – 11 maja, w godz. od 18:00…

Tyle udało się zebrać pieniędzy Druhnom i Druhom ze Szczepu Drużyn Warszawskich! Łączna kwota (przy obecnym kursie € do PLN oscylujący w granicach 4,20) daje 370 €. Jeśli 1 € = 1 🍌 dziennie przez cały miesiąc to wszyscy razem przyczyniliśmy się do tego, że aż 30 dzieci z Bangladeszu będzie dostawało 1 🍌 dziennie…

Wszyscy cieszymy się z nadejścia wiosny. Coraz dłuższe dni, cieplejsze promienie słoneczne pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na otaczający świat. Podnosimy do góry głowy, patrząc w niebo, udajemy się na spacery czy dłuższe wycieczki, by obserwować budzącą się do życia przyrodę. Jej piękno otwiera nasze oczy i serca na Boga, Stwórcę tego przepięknego świata….

Podczas dzisiejszego nabożeństwa, kazanie Słowa Bożego zatytułowane “Piękna przystań” wygłosił Przewodniczący Diecezji Wschodniej – pastor Piotr Stachurski. fot. TD

Obserwuj nas: