Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

W ubiegłym roku na świecie każdej minuty średnio 20 osób musiało opuścić swój dom. To jedna osoba co 3 sekundy, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi czas potrzebny na przeczytanie tego zdania. Obecnie wg UNHCR (Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) w Iraku znajduje się 3 065 112 osób przesiedlonych oraz dodatkowe 1 251 147 zakwaterowanych w…

Przedstawiamy krótką fotorelację z sobotniego wyjścia ewangelizacyjnego. fot. D.B.

Dzisiejsze kazanie wygłoszone przez pastora Mariusza Maikowskiego, zatytułowane było “Ci, którzy ufają”.

Dzisiejsze kazanie Słowa Bożego przez pastora Marka Micyka, zatytułowane było “Zbawiony, ale co dalej?”. fot. T.D.

Specjalnie zaproszenie od pastora Marka Micyka na najbliższe kazanie Słowa Bożego… zobacz:).

Dzisiejsze kazanie Słowa Bożego wygłosił do nas pastor Grzegorz Korczyc. fot. Angelika Zuber

Dzisiejsze kazanie Słowa Bożego zatytułowane “Być dzieckiem Bożym”, wygłoszone zostało przez pastora Andrzeja Sicińskiego. Podczas nabożeństwa uczestniczyliśmy także w uroczystości Chrztu Świętego i błogosławienia dzieci.

Obserwuj nas: