Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Podczas dzisiejszego  nabożeństwa słowo misyjne skierował Dawid Bernaciak. Mówił o tym, jak nierozerwalne jest głoszenie ewangelii z medyczna służbą misyjną. Ta medyczna praca misyjna jest przeznaczona dla każdego członka zboru. Dawid opowiedział o tym jak był w Austrii, w medycznym sanatorium misyjnym i jakie dobrodziejstwa niesie ta instytucja dla społeczeństwa. Szkoła ta kładzie nacisk na każdą płaszczyznę…

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Droga Młodzieży! Jak wiecie, od 4 listopada w kinach całej Polski będzie emitowany film „Przełęcz ocalonych”, opowiadający prawdziwą historię amerykańskiego żołnierza z czasów Drugiej Wojny Światowej, który jako adwentysta dnia siódmego odmówił noszenia broni i zabijania. Mimo to został narodowym bohaterem odznaczonym najwyższym wojskowym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych. Nie jest naszą…

Przy prowadzeniu pierwszej części nabożeństwa aktywny udział brali harcerze i zuchy z chorągwi warszawskiej. Drugą część prowadził Piotr Wiszniewski. Przed kazaniem starszy zboru przeczytał odezwę pastora Stanisława Niedzińskiego z okazji Dnia Stworzenia. Kazanie wygłosił pastor Grzegorz Korczyc. Tekst przewodni zaczerpnięty został z Listu do Kolosan (2,6): “Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim…

„W Jezusie widzę niezrównane piękno i pragnę, abyś i ty je ujrzał” (Manuscript 84, 1886). Drogie Siostry, Drodzy Bracia! Pragniemy serdecznie zaprosić Was na VIII Kongres Misyjny, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 10-13.11.2016. „Gotów jestem zwiastować ewangelię” (Rz 1,15) to hasło tegorocznego Kongresu. Apostoł ma na myśli nie tyle wykształcenie czy doświadczenie, choć…

desmonddoss.pl Drogie Siostry i Drodzy Bracia, Zwracamy się do Was z propozycją ewangelizacyjną. Otóż początkiem listopada wyświetlany będzie w Polsce amerykański film pt. „Przełęcz ocalonych” w reżyserii Mela Gibsona, który wyreżyserował m.in. film „Pasja”. Bohaterem filmu jest żołnierz, sanitariusz, adwentysta, szeregowiec Desmond T. Doss, który nie biorąc do ręki broni, pomagał na polu bitwy rannym…

Bóg obiecał, że ewangelia  będzie głoszona na całym świecie. Czy jednak już dotarła do wszystkich ludzi na Ziemi? Ile osób nie słyszało jeszcze nigdy o Jezusie? Ile osób, które słyszało o Jezusie coś z tym w swoim życiu zrobiło? Czy tempo rozprzestrzeniania się ewangelii jest satysfakcjonujące? Ile to jeszcze potrwa? Czy tego rodzaju pytania wzbudzają…

Podczas dzisiejszego nabożeństwa Słowem Bożym służył nam brat Dariusz Górski. Szersza relacja wkrótce. fot. Tomasz Dutkowski

Chwalebne, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa Pastor Jarosław Trojanowski rozpoczął swoje kazanie od cytatu z Listu Judy, w.14: “O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych”. Łatwo jest obliczyć, ile lat przed Chrystusem Henoch mówił o Jego chwalebnym, drugim przyjściu. W 1. Ks. Mojżeszowej, rozdziale piątym czytamy,…

Obserwuj nas: