Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Ostatnio sporo apokaliptycznych znaków: trzęsienia ziemi, zaćmienie słońca i krwawy księżyc. Co to oznacza? Czy koniec świata przed nami? Ile jeszcze czasu zostało?

Dzisiejszy dzień był szczególny, jako że dwoje ludzi, jakże od siebie różnych – Andrzej Popow, młody człowiek, członek grupy Pathfinders oraz Anna Prokopiuk, dojrzała osoba z korzeniami na Podlasiu, postanowili zawrzeć przymierze z Panem poprzez chrzest. Podczas szkoły sobotniej zakończyliśmy kolejny kwartał lekcji,  poświęcony ewangelizacji. W trakcie apelu misyjnego pastor Krzysztof Romanowski zachęcał nas do…

Pierwsza część nabożeństwa rozpoczęła się apelem ewangelizacyjnym, wygłoszonym przez brata Artura Stele. Tekstem przewodnim stał się fragment z 1 listu do Koryntian 3,6: „Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg”. Biblia mówi wyraźnie o tym, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za pracę w Jego dziele. Nikt z nas nie jest natomiast odpowiedzialny za…

W tym kwartale studiować będziemy Księgę Jeremiasza. Według ziemskich standardów działalność Jeremiasza jako proroka odniosła niewielki skutek. Pomimo dekad żarliwych przestróg i błagań większość jego słuchaczy nie okazała posłuszeństwa przesłaniu, które poprzez Jeremiasza skierował do nich Bóg. Wbrew przeciwnościom Jeremiasz nie zszedł z obranej drogi. Trwał na posterunku niczym „miasto warowne, mur mocny, spiżowy” (Jr…

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka Ościstej Ryby, w którym Tomek stara się odpowiedzieć na pytania czy przyjmować uchodźców czy też nie? I co na to Pismo Święte?

Podczas nabożeństwa sobotniego dnia 12.09 kazanie słowa Bożego miał przywilej głosić pastor Andrzej Siciński. Tytuł kazania brzmiał „Między realizmem a fundamentalizmem”. Poruszony w nim był problem uchodźców politycznych i nie tylko. Mowa była o podzielonym społeczeństwie tzw. zjednoczonej Europy, która powoli robi się bardziej muzułmańska niż chrześcijańska i o obiektywnej ocenie tych postaw. Według słów…

Słyszałeś kiedyś o Ewangeli sukcesu? Czym jest? No i ponoć ją głoszę… Sprawdźmy to! Czy będąc wierzącym zawsze będzie się nam powodziło? Czy kiedy coś się nie układa to może nie jest tak źle jak nam się wydaje?

Drugą część nabożeństwa prowadził Janusz Pawlak. Na początku prowadzący przeczytał okólnik wystosowany z okazji dnia edukacji adwentystycznej, w którym została podkreślona doniosła rola wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w duchu zasad chrześcijańskich. Następnie miała miejsce modlitwa pastora Piotra Stachurskiego o to, by Bóg oświecał swą mądrościa wszystkich uczących się, zarówno tych najmłodszych jak i…

Z okazji Dnia Edukacji Adwentystycznej chciałabym, abyśmy wszyscy uświadomili sobie, że święto edukacji w naszym Kościele jest dniem ważnym dla nas wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy związani są z edukacją i wychowaniem. Wszyscy bowiem jesteśmy uczniami i wszyscy mamy tego samego Wielkiego Nauczyciela – Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też, jako uczniowie tak wspaniałego…

Puste krzesło wita Jezusa Gdy szedłem spóźniony na pierwsze nabożeństwo sobotnie w nowym dla mnie warszawskim zborze, zza otwartych okien rozbrzmiewał śpiew sióstr i braci w Chrystusie. Zapewne już po apelu ewangelizacyjnym – pomyślałem. Przypomniałem wtedy sobie, jak będąc członkiem zboru w Podkowie Leśnej, zacząłem po wielu latach opuszczać początek sobotnich nabożeństw, a potem przestałem…

Obserwuj nas: